Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ο παππούς Κωνσταντίνος  Δ.
Μπερτσιάς και τα εγγόνια του το 1971.