Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

ντοπολαλιάΔε καλοσκέρ’σα μια καταψιά:

Δεν δοκίμασα πρώτος μια μπουκιά φαί.
Ιγώ μαϊέρεψα κι δε καλοσκέρ’σα μια καταψιά φαί. Δεν άφ’καν τίπουτας τα λιμασμένα, σα να μη ματαξάειδαν φαί.