Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Στο προαύλιο της Κοίμησης της Θεοτόκου