Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Στο μαγαζί του Γιάννη Καραμπέτσου (δεκαετία 60)