Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 1975  λίμνη  μόρνου.
αγιασμός στα εγκατα της γκιώνας κατά την συνάντηση των δυο μετώπων διάνοιξης της σύραγγας απο Αμφίσσα και Λιδωρίκι ο Παπα-γιάννης Μποβιάτσης και ο  Γιώργος Υφαντής από το Σεβεδικο / Δωρικό.

Φωτό του Κ Υφαντή