Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Πρόσκοποι στις όχθες του Μόρνου κοντά στο Στενό