Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

φωτογραφία του 1957 στην αυλή του Θύμιου του Καραγιάννη .