Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Πάνω αριστερά όρθιος είναι ο Παναγιώτης Κολοκύθας(Παναής), δεξιά του η γυναίκα του με το μωρό η νύφη του Παναγιώτα Κολοκύθα, δεξιά της η  Πολύξένη Κολοκύθα, πιο δεξιά η Γαλάτεια Κοράκη και δίπλα η μητέρα της Κωνσταντίνα Κοράκη.

Κάτω αριστερά Γεώργιος Κολοκύθας γιος του Παναή, κάτω δεξιά καθιστός ο Χρήστος Κοράκης γιος της Κωνσταντίνας και αδερφός της Γαλάτειας.