Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

1960 στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος η οικογένεια Γ. Κ. ΜΠΕΡΤΣΙΑ.