Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

 Λιδωρίκι 20 - 6 - 48 
Κωνσταντίνος Γ. Στέφος 12 χρονών και Αθανάσιος Γ. Στέφος 9 χρονών
φωτο από το  αρχείο της  Αθ. Στέφου.