Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Αγλαβίστα  - Περιβόλι- 1957.


τρεις ΛΟΥΤΣΟΒΙΏΤΕΣ στο πανηγύρι της   ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ,
από αριστερά Αθανάσιος Στέφος, Ευθύμιος Καραγιάννη ( με τη φλογέρα ) και Χαράλαμπος  Καραδήμας του Κωνσταντίνου, μπροστά το εμπόρευμα ,καραμέλες και μικροπαιχνίδια που πουλούσε  στο πανηγύρι ο Α Στέφος.

Φώτο από το αρχείο του Θ. Στέφου