Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

1972.
ΚΑΜΠΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ . Στην φωτογραφία ο Κώστας Μπερτσιάς του Γεωργίου με το κυνηγόσκυλο του - λαγόσκυλο γκέκα- και το όνομα του κανέλα.