Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Κρανιάς Γιώργος γύρω στο 1950 όταν υπηρετούσε την θητεία του