Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

η θέση Μαρμαράκι  στο βυθό της λίμνης  εδώ και 45 χρόνια ...