Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

απόσπασμα από κατάστιχο όπου απογραφόταν η περιουσία του δημοτικού σχολείου