Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

στο αγροτόσπιτο της οικογένειας Καραγιάννη  στο λουτσοβιώτικο  κάμπο, θέση Τσαμπάδες, βυθισμένο σήμερα στα νερά της λίμνης του Μόρνου, ο μικρός (τότε)  Κώστας Καραγιάννης.