Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

2008 . ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
στο παλιό φούρνο του δημοτικού σχολείου