Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

1976
Στην τοποθεσία της Σωτήρος το μνήμα που είναι στο ρέμα της μανωλαινας στο ύψος του Αγίου Γεωργίου , ο Νικόλαος  Κοράκης και  η Χρυσούλα  Καραδήμα σύζυγος του Θεμιστοκλή με τα μουλάρια τους φορτωμένα σταφύλια .
Στην θέση αυτή ο Ν Κοράκης είχε περιβόλι.