Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

1986 στο καραούλι από αριστερά
Νικόλαος Κοράκης η Μαρία Μπερτσιά συζυγος Κωνσταντίνου με τις κόρες της Έφη και Θεανώ και η Βασιλική Κοράκη.