Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Δεκαετία 70 από αριστερά
Σπύρος Μπερτσιάς , Γεώργιος Κοράκης , Γεώργιος και Κώστας Μπερτσιας του Σπ., Νίκος Μπερτσιάς   , Νικόλαος Κοράκης και Αθανάσιος Αγγελόπουλος από το Σταροχώρι Αχαΐας κουμπάρος της οικογένειας Μπερτσιά.