Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ο Νίκος Γ Μπερτσιάς κα ο Κ Σ Στεφόπουλος (ιερέας σήμερα )