Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

1972 , θέση Μαρμαράκι στο κάμπο του χωριού που τώρα έχει θαφτεί στα νερά της λίμνης Μόρνου . Διακρίνεται το σπίτι της οικογένειας Κ Μπερτσιά , πέριξ του σπιτιού υπήρχαν αγροκτήματα περίπου 50 στρεμμάτων που άνηκαν στην οικογένεια Μπερτσιά .