Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015


Η Βασιλική Κοράκη του Νικολάου ( η Νικολού) τέλος δεκαετίας 80.