Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ο Δημήτριος Μπερτσιάς του Κωνσταντίνου και η σύζυγος του Τιμόκλεια γύρω στο 1950