Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

1972 στο κάμπο του Κόκκινου στην θέση ψηλά αμπέλια  νεαρός με το ίδιοκατασκευής όχημα του. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε η δυνατότητα να αποκτήσεις ετοιματζίδικα παιγνίδια ......